Bezrobocie wśród młodych ludzi w Unii Europejskiej

tworzenie stron

Bezrobocie to problem nie tylko młodych ludzi mieszkających w Polsce, ale także w wielu innych, znacznie bogatszych i lepiej rozwiniętych krajach. W całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia od wielu miesięcy waha się w okolicach 12 proc. Niestety, cały czas wielkim problemem jest brak miejsc pracy dla ludzi młodych.

Według danych Eurostatu w listopadzie 2013 r. stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia w państwach całej Unii Europejskiej wynosiła 23,6 proc.

, co oznacza, że bez pracy pozostawało ponad 5,6 miliona młodych Europejczyków. W Polsce ten współczynnik jest nieco wyższy – wynosi 27,9 proc., co jednak nie jest wynikiem aż tak złym, jeśli odniesiemy go do wielu innych państw.

W Hiszpanii pracy nie ma aż 57,7 proc. młodych ludzi, w Grecji 54,8 proc. Problem bezrobocia dotyczy także co drugiego młodego obywatela Chorwacji.

Krajami o najniższej stopie bezrobocia wśród młodych ludzi pozostają Niemcy (7,5 proc.) oraz Austria (8,6 proc.).