Dlaczego paliwo ciągle drożeje?

Nie lubimy gdy coś drożeje, zwłaszcza jeśli nie jesteśmy w stanie zrezygnować z danego produktu, a jeszcze do tego zużywamy go w sporych ilościach. Dlatego też, właściciele samochodów nie lubią, gdy rosną ceny paliw, a jeśli jeszcze dość dużo podróżują i muszą często tankować, to ta niechęć do tego typu zmian staje się jeszcze większa. Ale tak naprawdę widzimy tylko efekt końcowy, właściciele samochodów są ostatnim ogniwem jeśli chodzi o paliwo, ale czy w ogóle zastanawiają się, dlaczego tak się dzieje, że paliwo drożeje?

Zaczyna się w rafinerii

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że wpływ na wahania w cenie ma to, co dzieje się u źródła, a więc w miejscu, gdzie wydobywana jest ropa. Jeśli tam dochodzi do jakichś problemów, awarii czy ataków, to musimy się liczyć z tym, że wydobywanie ropy stanie się trudniejsze, a więc automatycznie wzrośnie cena za baryłkę.

To z kolei przeniesie się na cenę detaliczną. W zależności od tego, jak długo będzie trwała taka zmieniona sytuacja, wyższa cena za paliwo może się utrzymywać przez dłuższy albo krótszy czas. Do tego trzeba jeszcze dodać różnych pośredników w dostawie paliwa, a to oznacza, że oni również muszą być opłaceni, co też z kolei przekłada się na cenę detaliczną, którą muszą zapłacić właściciele samochodów. Nie mniej, pierwszych przyczyn podwyżki cen powinniśmy zawsze szukać w rafinerii, z której jest wydobywana ropa.

Okres w ciągu roku

Jeżeli mamy już samochód od dłuższego czasu i dokładnie zwracamy uwagę na to, co dzieje się na stacjach paliw i jakie ceny są za paliwo, to z pewnością zdążyliśmy zauważyć, że rosną one zazwyczaj przed weekendem, okresem kiedy są jakieś święta czy wakacjami. Dzieje się tak dlatego, że popyt czyni podaż, a więc stacje paliw wykorzystują fakt, że w danym okresie będzie większe zapotrzebowanie na paliwo i podnoszą ceny. Zazwyczaj, gdy ten okres już minie, wracają one do swoich wcześniejszych wartości. Nie mniej, przy takich okresach, gdzie wiadomo, że ten ruch jest bardziej wzmożony, musimy się liczyć z wyższą ceną za paliwo.

Trzeba przede wszystkim pamiętać, że na cenę paliw wpływ ma to, co dzieje się w miejscu, w którym jest wydobywana ropa. Jeśli tam dzieje się coś złego, to odczujemy to również my, nawet jeśli jesteśmy oddaleni od tego miejsca o tysiące kilometrów. Z drugiej strony, w czasie różnych okresów w ciągu roku, ta cena też może się między sobą różnić. W zależności od tego, jaki jest ruch samochodowy.