Misja telewizji publicznej

https://sklep.mb-market.pl/kategoria-produktu/akcesoria-do-bram/rolki-prowadzace/

Czy wiesz czym różnie się telewizja publiczna od prywatnej poza sposobem finansowania? Otóż, telewizja publiczna ustawowo zobowiązana jest do wypełniania misji społecznej. Na czym ma ona polegać? Otóż, telewizja będąca własnością skarbu państwa przyczyniać się ma do pozytywnego kształtowania psychiki i zachowań obywateli danego kraju. Ma istotne znaczenie dla rozwoju kultury narodowej i ją powinna wspierać oraz propagować. W praktyce przekłada się to na krótszy czas reklamowy, większą ilość emisji o charakterze kulturowym czy też poruszanie tematów, dla których nie ma miejsca w telewizjach prywatnych.

Spośród wielu wymienić można audycje poświęcone literaturze, sztuce i nauce, których emisja nie jest nastawiona na zysk. Telewizja publiczna powinna przyczyniać się do wzrostu poziomu świadomości społecznej, propagować samodzielne myślenie oraz chęć edukacji. Niektórzy uważają, że telewizja publiczna powinna także zajmować się krzewieniem świadomości narodowej oraz troszczyć się prawidłowe rozumienie pojęcia patriotyzm i ojczyzna. Telewizja prywatna utrzymuje się głównie z reklam, więc wspomniane tematy, wyraźnie nierozrywkowe, nie są i nie będą ich głównym celem zainteresowań.