Nabyte wady serca

http://www.i-kar.pl/oferta/poradnie/kardiologii/

Istnieją wady serca, które wykształcają się już w okresie płodowym, ale zdarzają się i takie, które pojawiają się na późniejszych etapach życia człowieka i często są konsekwencją jego zaniedbań.

Nabyte wady serca są najczęściej powikłaniami spowodowanymi różnego rodzaju chorobami czy infekcjami i dotyczą przede wszystkim zaburzeń w funkcjonowaniu zastawek, które się niedomykają bądź ulegają zwężeniu.

Ogromnym zagrożeniem dla zdrowego serca może być infekcyjne zapalenie wsierdzia, podczas którego bakterie uszkadzają zastawki, doprowadzając do wspomnianej już wcześniej niedomykalności tych struktur anatomicznych.

Co ważne, infekcyjne zapalenie wsierdzia często rozwija się w organizmie człowieka, kryjąc się pod symptomami grypy.

Dlatego też ważna jest odpowiednia diagnostyka, gdyż przy błędnie leczonych objawach może dojść do nieodwracalnych zaburzeń.

Innym schorzeniem o destrukcyjnym działaniu na narząd sercowy jest choroba reumatyczna, która pojawia się w następstwie niewłaściwie leczonej anginy ropnej.

Serce to narząd bardzo ważny i wymagający troski, bowiem wszelkie choroby, które tylko na pozór są chwilowe i niegroźne mogą prowadzić do jego poważnych uszkodzeń i wadliwego działania w przyszłości, co może być bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka.