Podstawowe rodzaje funduszy

http://www.doradzamy.to

Czym właściwie są fundusze i dlaczego różnią się znacząco pomiędzy sobą? Początkujący inwestorzy mylnie sądzą, iż różnice pomiędzy poszczególnymi funduszami są tak znikome jak pomiędzy poszczególnymi lokatami bankowymi. Fundusze inwestycyjne są jednak pod tym względem bardziej podobne do akcji na giełdzie. Jedne są znacznie bardziej bezpieczne od innych, a żadne dwie firmy nie osiągają cały czas takich samych wyników finansowych i ich wartość na giełdzie jest różna.

Zarówno akcje, obligacje jak i fundusze możemy kupić za pomocą odpowiednich platform inwestycyjnych dostępnych w ofercie większości banków. Nie zmienia to jednak faktu, iż niektóre papiery wartościowe są dostępne tylko dla konkretnej firmy inwestycyjnej. Poza prowizjami, o których była mowa w poprzednich artykułach, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oferują również specjalne korzyści dla swoich klientów.

Najczęściej są to narzędzia statystyczne i oscylatory, których zadaniem jest ułatwienie podjęcia decyzji finansowej odnośnie zakupu lub sprzedaży poszczególnych funduszy. Jakie fundusze są najpopularniejsze? W wielu bankach oferowane są fundusze, które stanowią pakiet papierów wartościowych i od ich składu tworzone są nazwy, jak np. fundusz zrównoważony, stabilny, akcji małych firm, itd.

Czym różnią się te fundusze inwestycyjne? Przede wszystkim ryzykiem związanym ze zmianą kursu, a także potencjalnymi możliwościami zarobku. Im większe wahania kursu, im większe ryzyko straty kapitału, tym większa szansa na uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu.