W zdecydowanej większości przypadków, gdy wymawiamy słowo „radio” mamy na myśli stację nadającą daną audycję. Tymczasem słowo to ma kilka znaczeń i posiada pokaźną grupę słów pochodnych. Oficjalna definicja uznaje „radio” za dziedzinę techniczną zajmującą się przekazywaniem na odległość informacji za sprawą fal elektromagnetycznych. Słowo to po raz pierwszy pojawiło się jednak w pojęciu „radioconductor”, czyli radioprzewodnik. Użyte w 1897 roku przez fizyka pochodzenia francuskiego Edouarda Branly’ego pochodziło od łacińskiego radius, czyli promieniować.

W języku polskim, jak wspomniano, oznacza przede wszystkim konkretną rozgłośnię radiową. Taka instytucja posiada własny program, ramówkę oraz sprzęt do rejestracji i obróbki dźwięku oraz wysyłania go do odbiorników. Obok stacji radiowej spotykamy się także z pojęciem radiofonii, czyli określenia definiującego ogólny system przekazywania audycji radiową drogą. Aby odbierać sygnał radiowy niezbędny jest radioodbiornik – urządzenie przechwytujące zmodulowane sygnałem akustycznym fale. Sprzęt ten ma zadanie przetworzenie danych zawartych w falach na napięcie elektryczne, a w ostatecznym efekcie na dźwięk, czyli falę akustyczną rozprzestrzeniającą się w powietrzu i docierającą do uszu słuchacza.