Technika

Radio

W zdecydowanej większości przypadków, gdy wymawiamy słowo „radio” mamy na myśli stację nadającą daną audycję….